Habdzin, wieś, k. Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Habdzin, PL.
Lat 52.091667 Long 21.159444
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Chabdzino - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/867

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat: 52.091667, Long: 21.159444 http://en.wikipedia.org/wiki/Habdzin

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Habdzin - a village in the administrative district of Gmina Konstancin-Jeziorna, within Piaseczno County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland." http://en.wikipedia.org/wiki/Habdzin

Lat: 52.091667, Long: 21.159444
http://en.wikipedia.org/wiki/Habdzin

Input by: tmc, 1 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License