Guty-2, wieś, k. Małkinia Górna, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Guty-2, PL.
Lat 52.6000 Long 22.0833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.6000 Long 22.0833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Guty.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Małkinia Górna

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kosowski family - Jaszczołt (2006).

 • In 1458 a property of Ciołek-Kosowski family - Jaszczołt (2006).
 • In 1593 - Guty i Dębe were owned by brothers Krzysztof, Wojciech, Jan, Stanisław i Mateusz Ciołek-Kosowski, sons of Kacper - Kosieradzki (2009a).
 • In 1676 - Kosów, Guty and Olszewo owned by Maciej, Stanisław & Adam Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a).
 • In 1676 - Dębe, Guty i Telaki were owned (and paid poll taxes ["pogłówne"] for) by Władysław Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a).
 • Related places/Powiązania:

The nearby Dębe village - a property of the Ciołek-Kosowski family.
The nearby Kosów village - a property of the Ciołek-Kosowski family.
The nearby Żochy village - a property of the Ciołek-Kosowski family.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Guty - 1) wies, pow. sokolowski, gm. i par Kossow.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/918

Guty, Poland Page
World:Poland
Lat 52.6000 Long 22.0833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Guty.html

Input by: tmc, 26 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License