Gutanów, wieś, k. Nałęczów, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gutanow, PL.
Lat 51.3500 Long 22.3000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Gutanów - Jardetzky (1992:203)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.3500 Long 22.3000 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Gutanow.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Nałęczów

 • Significance/rola miejsca:

A property of Ciolek-Gutanowski family - Jardetzky (1992:207).

 • Related places/powiązania:

The village is situated very close to Garbów village, a property of the near-legendary Zawisza family.

 • Early date/wczesna data:

1447, 1458, 1494 - Jardetzky (1992:203)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Gutanow, Poland Page
Other names: Gutanów
World:Poland
Latitude 51.3500 Longitude 22.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Gutanow.html

N. of Kolonia Gutanow (1.2 nm)

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License