Gumki, wieś, k. Ostrołęka, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gumki, PL.
Lat 52.955556 Long 21.795278
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat: 52.955556, Long: 21.795278 http://en.wikipedia.org/wiki/Gumki

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Ostrołęka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Gumkowski family - Wittyg and Dziadulewicz (1908:108).

GUMKOWSKI, h. Ciołek, cała rodzina w r. 1568 opłaca pobór ze wsi Gumki Mniejsze, woj. Mazowieckie, ziemia Łomżyńska. - Wittyg and Dziadulewicz (1908:108)

 • Related places/Powiązania:

1568 - Wittyg and Dziadulewicz (1908:108)

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Gumki is a village in the administrative district of Gmina Czerwin, within Ostroleka County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland. It lies approximately 3 kilometres (2 mi) north-east of Czerwin, 20 km (12 mi) south-east of Ostroleka, and 99 km (62 mi) north-east of Warsaw.
Lat: 52.955556, Long: 21.795278
http://en.wikipedia.org/wiki/Gumki

Input by: tmc, 5 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License