Grotowice, wieś, k. Rawa Mazowiecka, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Grotowice, PL.
Lat 51.6000 Long 20.3667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.6000 Long 20.3667 http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Grotowice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Rawa Mazowiecka

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

"Do najciekawszych zabytków gminy Rzeczyca należą: […] zabytkowa kapliczka w Grotowicach, z figurką z 1607 r. oraz herbami Ciołek i Rawicz, wystawiona na pamiątke bitwy z rokoszanami Zebrzydowskiego pod Guzowem […]" http://rzeczyca1.bloog.pl/id,364816,title,Walory-turystyczne-gminy-Rzeczyca-blaski-i-cienie,index.html

* Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1607

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Grotowice, Poland Page
World:Poland
Lat 51.6000 Long 20.3667
http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Grotowice.html

Input by: tmc, 2 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License