Grodzisko, wieś, k. Czersk, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Grodzisko, PL.
Lat 51.9700 Long 21.2850
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Grodzisko - Stankiewicz (2006a)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Radwankow's coords:Lat 51.9500 Long 21.3000 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Radwankow_Szlachecki.html Grodzisk was situated near Wisla river, hence, rough est. Grodzisko coords: Lat 51.9700 21.2850 - tmc, 4 Aug 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

text

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Resident family in 1578: Ciolek - Stankiewicz (2006a).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Resident family in 1578: Ciolek
Place: Grodzisko (?), Parish: Radwankowo
Src: Stankiewicz (2006a)
However, no trace of Grodzisko in the designated area.

Radwankow Szlachecki, Poland Page
Other names: Radwanków Szlachecki
World:Poland
Lat 51.9500 Long 21.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Radwankow_Szlachecki.html

Input by: tmc, 3 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License