Grodkowice, wieś, k. Niepołomice, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Grodkowice, PL.
Lat 49.9760 Long 20.2720
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.9760, Long 20.2720 - estimated from maps.google.com, tmc - 27 Jul 2009

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Niepołomice

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żeleński family - malopolskie.parki.org/grodkowice/.

 • Related places/Powiązania:

The nearby villages of Brzezie and Łuczanowice - http://www.czasbochenski.pl/turystyka-historia/sladami-lanckoronskich-i-zelenskich-ii.html

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Założycielem gniazda rodowego Żeleńskich w Grodkowicach był Stanisław Żeleński de Żelanka dotychczasowy właściciel podkrakowskich Łuczyc pieczętujący się herbem „Ciołek” […] Żeleńscy dodawali do swego nazwiska – z Żelanki (de Żelanka), to po pierwszym znanym przedstawicielem rodu jakim był Bogusz z Żelanki. Wymieniony on był już w dokumentach z roku 1413, kiedy to za zasługi jakie uczynił podczas wojny polsko – krzyżackiej został obdarzony godnością starosty łukowskiego. Odtąd aż po wiek XX byli Żeleńscy rodem piastującym znaczące funkcje w państwie polskim. Ród Żeleńskich był wyznania kalwińskiego, a miejscem ich pochówku aż do roku 1787 była krypta w łuczanowickiej kaplicy (Łuczanowice koło Krakowa). Syn Stanisława Marcjan został spadkobiercą Grodkowic, zaś jego brat Stefan odziedziczył pozostałe wsie, a wśród nich Brzezie. Marcjan Żeleński gospodarujący dotychczas w Łuczanowicach postawił w odziedziczonym majątku nowy dwór, a że był niewidomym, dwór kazał wybudować wiernie na wzór tego z Łuczanowic, by móc się po nim bez przeszkód poruszać. Dwór Marcjana Żeleńskiego, klasyczny polski dwór, parterowy z kolumnadą od strony frontowej istniał do początków XX wieku.
http://www.czasbochenski.pl/turystyka-historia/sladami-lanckoronskich-i-zelenskich-ii.html

[details of the Zelenski family history follow]

Note, the coords below give Grodkowice an inaccurate placement on the map.
Grodkowice, Poland Page
World:Poland
Lat 49.9500 Long 20.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Grodkowice.html
Input by: tmc, 29 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License