Grabów, wieś, k. Zwoleń, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Grabow, PL.
Lat 51.3667 Long 21.6833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Grabów nad Wisła - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Grabow_nad_Wisla.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.3667 Long 21.6833 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Grabow_nad_Wisla.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Zwoleń

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Zielinski family - Czubaszek (n.d.a)

 • Related places/Powiązania:

The nearby villages of Strykowice and Zielonka.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Siedzibą rodową Zielińskich była wieś Zielonka w Ziemi Radomskiej. Początkowo (XV/XVI w.) przedstawiciele tej familii pisali się "de Zelanka (Zelyanka)". Notowani byli także w pobliskich Strykowicach, Grabowie i Woli Głuskowej. Wywodzili się ze słynnego rodu Ciołków, a konkretnie z jego linii żelechowskiej." - Czubaszek (n.d.a)

Grabow nad Wisla, Poland Page
Other names: Grabow,Grabów,Grabów nad Wisła
World:Poland
Lat 51.3667 Long 21.6833
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Grabow_nad_Wisla.html

Input by: tmc, 26 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License