Gościejew, wieś, k. Krotoszyn, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gosciejew, PL.
Lat 51.7833 Long 17.3500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7833 Long 17.3500 http://www.fallingrain.com/world/PL/34/Gosciejew.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Krotoszyn

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Gościejewski family - Jardetzky (1992:203,206).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1392 - Jardetzky (1992:203,206)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Gosciejew, Poland Page
Other names: Gościejew
World:Poland
Latitude 51.7833 Longitude 17.3500
http://www.fallingrain.com/world/PL/34/Gosciejew.html

Input by: tmc, 6 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License