Górzno, wieś, k. Garwolin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gorzno, PL.
Lat 51.8500 Long 21.7167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj.,, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8500 Long 21.7167 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Gorzno.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Garwolin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family

 • Related places/Powiązania:

The nearby Kobyla Wola village.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Górzno
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą ze średniowiecza, kiedy to przebiegał tędy historyczny szlak handlowy z Czerska - stolicy Mazowsza do Kijowa i nad Morze Czarne. W XIV wieku znajdował się tu dwór rycerski rodu Ciołków. Zniszczony z nieznanych przyczyn, a następnie ponownie wzniesiony, otoczony fosą, której pozostałości można oglądać na tzw. "Szwedowej Górce". Pierwsze pisemne świadectwo istnienia Górzna pochodzi z 1485 roku. Znajduje się tu dwór wzniesiony pod koniec XVII wieku, będący własnością Paliszewskich a następnie Wilkońskich - założycieli Górzna. http://www.garwolin-starostwo.pl/single.php?id=50

"Pierwsza pisemna wzmianka o Górznie pochodzi z 1325 r. [….] W średniowieczu Górzno było wsią szlachecką. W końcu XV w. podzielono je na dwie części: Górzno Niższe (Dolne) i Górzno Wyższe (Górne). Górzno Niższe (Dolne) dziedziczył miejscowy ród szlachecki herbu Ogończyk. […] Gorzeńscy założyli wokół swojej posiadłości nowe wsie: Reducin, Kobylą Wolę, Mierżączkę i Łąki. Górzno Wyższe (Górne) należało do rodu Kośmierzowskich herbu Gryf. M. Kośmierzowskiemu miejscowość zawdzięcza fundację parafii (1485 r.). Na przełomie XV i XVI w. nowym dziedzicem tej części stał się J. Ciołek."
http://www.garwoszlaki.pl/atrakcje

Górzno - Była to prywatna wieś szlachecka. Już z początku XV wieku pochodzą informacje o rycerzach z Górzna, którzy później przyjęli nazwisko Gorzeńscy.
W końcu XV wieku Górzno podzieliło się na dwie części: Górzno Wyższe /Górne/ Górzno Niższe /Dolne/. Pierwsza wzmianka o takim podziale pochodzi z 1489 roku. Część wsi od początku XV wieku dziedziczył miejscowy ród szlachecki a drugą część /Górzno Wyższe/ należała do rodu Kośmierzowskich. Kośmierzowscy herbu Gryf pochodzili z Kośmierzowa w powiecie proszowskim. W drugiej połowie XV wieku dziedzicem Górzna Wyższego był Mikołaj Kośmierzowski, jego zasługą było erygowanie i fundacja parafii w Górznie w 1485 roku.
Na przełomie XV i XVI wieku nowym dziedzicem stał się Jan Ciołek. Ciołkowie posiadali już dużo innych wsi w tej okolicy i cały czas powiększali swój majątek.
Druga część, czyli Górzno Niższe należało do miejscowego rodu rycerskiego herbu Ogończyk, przedstawicielami rodu byli Paszek i Wydżga. Był to znany i stary ród z którego wywodził się Powała z Taczowa,
http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=52

Gorzno, Poland Page
Other names: Górzno
World:Poland
Lat 51.8500 Long 21.7167
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Gorzno.html

Input by: tmc, 6 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License