Gorysze, wieś, k. Ciechanów, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gorysze, PL.
Lat 52.9000 Long 20.5333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.9000 Long 20.5333 http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Gorysze.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Ciechanów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Goryszewski family - http://www.nobiles.republika.pl/niedzborski.html

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Powiat niedzborski
Parafia Ciechanow
Gorysze Goryszewski h.Ciolek
http://www.nobiles.republika.pl/niedzborski.html

Gorysze, Poland Page
World:Poland
Lat 52.9000 Long 20.5333
http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Gorysze.html

Plock, Poland Page
Other names: Płock,Plotsk
World:Poland
Lat 52.5500 Long 19.7000
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Plock.html

Input by: tmc, 5 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License