Golanki, wieś, k. Sokołów Podl., Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Golanki, PL.
Lat 52.5733 Long 22.2900
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

(Using Sterdyn coords modified by an arbitrary minus 0.01 long/lat degree, thus: Lat 52.5733 Long 22.2900)

Lat 52.5833 Long 22.3000 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Sterdyn.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sokołów Podlaski

 • Significance/rola miejsca:

A property of Ciołek-Kosowski family - Jaszczołt (2006).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

In 1469 - a property of Ciołek-Kosowski family - Jaszczołt (2006).

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Golanki is a village in the administrative district of Gmina Sterdyń, within Sokołów County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland.
http://en.wikipedia.org/wiki/Golanki,_Masovian_Voivodeship

Sterdyn, Poland Page
Other names: Sterdyń
World:Poland
Lat 52.5833 Long 22.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Sterdyn.html

Input by: tmc, 26 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License