Godów, wieś, k. Opole Lubelskie, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Godow, PL.
Lat 51.0833 Long 22.1167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:
 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.0833 Long 22.1167 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Godow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Opole Lubelskie

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - http://www.chodel.gmina.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=50

In 1414-1452 a property of Andrzej of Rożniszew h. Ciołek - http://www.chodel.gmina.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=50
in 1539n. owned by Maciejowski family h. Ciołek - http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?

 • Related places/Powiązania:
 • Early date/Wczesna data:

1414-1452 a property of Andrzej of Rożniszew h. Ciołek - http://www.chodel.gmina.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=50

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Godów
Pierwotnie ta miejscowość nazywała się Godowo, pierwsze pisane ślady jej istnienia można odnaleźć w 1414 roku. Jednak Godów oddawał dziesięcinę na rzecz klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu, wskazuje to odległe początki wsi. Potwierdza to fakt znalezienia przedmiotów świadczącym o osadnictwie w tej wsi już w XI i XII i XIII wieku.
Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia „God”. W 1414 roku dokonano działu dóbr między braćmi Stanisławem kanclerzem płockim, Janem i Andrzejem z Rozniszewa (na Mazowszu). Bracia pochodzili ze starego rodu pieczętującego się herbem Ciołek. Z trzech braci, Andrzej wziął właśnie Godów i Maciejowice w powiecie stężyckim. Od nazwy wsi Maciejowice jego potomkowie przyjęli nazwisko Maciejowscy herbu Ciołek.
Andrzej z Godowa i Maciejowic jest notowany jako właściciel wsi do roku 1452. [plus details of the relationships and marriages within Maciejowski family]
http://www.chodel.gmina.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=50

Godow [near Chodel]
Godow, Poland Page
Other names: Godów,Gdow
World:Poland
Lat 51.0833 Long 22.1167
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Godow.html

Input by: tmc, 13 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License