Gniezno, miasto, Gniezno, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gniezno, PL.
Lat 52.5500 Long 17.6000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Gnezno - http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Gniezno.html
Gnesen - http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Gniezno.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj.,, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.5500 Long 17.6000 - http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Gniezno.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Gniezno

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:
 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Gniezno, Poland Page
Other names: Gnezno,Gnesen
World:Poland
Lat 52.5500 Long 17.6000
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Gniezno.html

Input by: tmc, 18 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License