Głusko, wieś, k. Opole Lub., Lubelskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Glusko, PL.
Lat 51.2167 Long 22.0000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Głusko - Jardetzky (1992:204,207)
Gluschko - Jardetzky (1992:123)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2167 Long 22.0000 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Glusko_Duze.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Opole Lubelskie

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Głuski family - Jardetzky (1992:204,207), http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf
A property of the Ciołek-Drzewicki family - http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf

 • Related places/powiązania:

The nearby Kowala village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Wilków village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Wola Kowalska village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Wolica village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)

 • Early date/wczesna data:

1447 - Jardetzky (1992:204,207)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane:

Raw notes/Wstępne notatki

Glusko Duze, Poland Page
Other names: Głusko Duże
World:Poland
Latitude 51.2167 Longitude 22.0000
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Glusko_Duze.html

1 km W from Kolonia Glusko (0.6 nm)

Input by: tmc, 20 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License