Glińsko, wieś, k. Śmigiel, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Glińsko, PL.
Lat 52.0500 Long 16.5333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):
 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.0500 Long 16.5333 - http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Glinsko.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Śmigiel

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Piotrowski family.

GLINSKO Piotrowscy h. Ciołek, z Piotrowa wpow. kośc. Jan Ciołek z Piotrowa, burgrabia poznański, w r. 1482 skwitowany przez Mikołaja P-go z 33 grz., za którą to sumę sprzedał był mu swoją ojczystą część w Czaczu (P. 855 k. 129v). […] Jan na swych częściach w Czaczu i Glińsku pow. kośc. oprawił w r. 1489 tej żonie 200 zł. posagu (P. 1387 k. 125). […] Część wsi Glińsko w pow. kośc. w r. 1501, lub przez tą datą, sprzedał wyderkafem Dorocie, żonie Stan[i]sława Niegolewskiego (P. 1389 k. 141). […] Umarł w r. 1502 (Kośc. 231 k. 170; P. 859 k. 219, 245). http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=3&fileno=30

 • Related places/Powiązania:

Piotrowo-1 - a nearby property of Piotrowski family.
Piotrowo-2 - a nearby property of Piotrowski family.
Czacz - a nearby property of Piotrowski family.
Podrzecze - a nearby property of Piotrowski family.
Swiekotki - a nearby property of Piotrowski family.
Bronsko - a nearby property of Piotrowski family.
Brudzewo - a nearby property of Piotrowski family.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Input by: tmc, 22 Jan 2010

Glinsko, Poland Page
Other names: Glińsko
World:Poland
Lat 52.0500 Long 16.5333
http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Glinsko.html


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


end of page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License