Glinianka, wieś, k. Otwock, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Glinianka, PL.
Lat 52.1333 Long 21.4333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1333 Long 21.4333 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Glinianka.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Otwock

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Dobrzyniecki family.

"niedaleko Otwocka leżąca Glinianka, to założone 3 lipca 1557 roku przez Wawrzyńca Dobrzynieckiego herbu Ciołek, miasto Wawrzyńcew […] Utraciło prawa miejskie w 1820 roku." http://przecinek.otwock.zhp.pl/pdf/numer03rok2.pdf


A place endowed by the Ciołek-Dobrzyniecki family.

W połowie XVI wieku - Wawrzyniec Dobrzyniecki h. Ciołek (podstolnik czerski, właściciel wsi) - funduje drewniany kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszka Wyznawcy, św. Jana Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika." http://www.wiazowna.info.pl/node/231

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"niedaleko Otwocka leżąca Glinianka, to założone 3 lipca 1557 roku przez Wawrzyńca Dobrzynieckiego herbu Ciołek, miasto Wawrzyńcew […] Utraciło prawa miejskie w 1820 roku. Tenże Wawrzyniec wznosi drewniany kościół istniejący do połowy XVIII wieku."
http://przecinek.otwock.zhp.pl/pdf/numer03rok2.pdf

"Początki miejscowości sięgają ok 1481 roku.
W połowie XVI wieku - Wawrzyniec Dobrzyniecki h. Ciołek (podstolnik czerski, właściciel wsi) - funduje drewniany kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszka Wyznawcy, św. Jana Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika."
http://www.wiazowna.info.pl/node/231

Glinianka, Poland Page
World:Poland
Lat 52.1333 Long 21.4333
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Glinianka.html

Input by: tmc, 13 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License