Glewo, wieś, k. Włocławek, Bydgoskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Possible/być może
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Glewo, PL.
Lat 52.6667 Long 19.2333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Glewo - Jardetzky (1992:109)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Bydgoskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.6667 Long 19.2333 http://www.fallingrain.com/world/PL/68/Glewo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Włocławek

 • Significance/rola miejsca:

Very likely, a property of Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia [active c. 1120],or of his decendants - Jardetzky (1992:109, 90-91).

 • Related places/powiązania:
 • The village is situated relatively close to the town of Plock, a confirmed property of Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia. Jardetzky (1992: 90).
 • The name of the village echoes the names of villages of Glew, and, Glewiec, which were likely properties of Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia. - Jardetzky (1992: 90).
 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Glewo, Poland Page
World:Poland
Latitude 52.6667 Longitude 19.2333
http://www.fallingrain.com/world/PL/68/Glewo.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License