Glewiec, wieś, k. Proszowice, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Glewiec, PL.
Lat 50.1333 Long 20.2333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Glewo - Jardetzky (1992:109)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.1333 Long 20.2333 http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Glew.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Włocławek

 • Significance/rola miejsca:

A likely property of Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia [active c. 1120], the 12th. c progenitor of the Ciołek family, son of Vizo de Vizemburch - Jardetzky (1992:109, 90-91).

 • Related places/powiązania:
 • The nearby and possibly co-owned village of Glew, and a confirmed 15th c. Ciolek property, Czulice.
 • A village not far from Plock, which was a confirmed property of Nicolaus de Rufa Ecclesia, with the similarly sounding name of Glewo.
 • Early date/wczesna data:

1110-1120? - Jardetzky (1992:90)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Glewiec, Poland Page
World:Poland
Lat 50.1333 Long 20.2333 http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Glewiec.html

Input by: tmc, 16 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License