Gierlachowo-1, wieś, k. Rawicz, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gierlachowo-1, PL.
Lat 51.6833 Long 16.8167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Gierłachowo - http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Gierlachowo.html
Gerłachowo - http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Gierlachowo.html
Gerlachowo - http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Gierlachowo.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.6833 Long 16.8167 http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Gierlachowo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Rawicz

 • Significance/rola miejsca:

Judging by the toponym (a very rare one in Poland), it is, very likely, a property of the Ciołek-Gierlachowski family - Jardetzky (1992:106,204).

 • Related places/powiązania:

The nearby Gierlachowo-2 village, a likely property of the Ciołek-Gierlachowski family.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Gierlachowo, Poland Page
Other names: Gierłachowo,Gerłachowo,Gerlachowo
World:Poland
Lat 51.6833 Long 16.8167
http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Gierlachowo.html

Input by: tmc, 7 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License