Gierlachów, wieś, k. Sandomierz, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gierlachow, PL.
Lat 50.7090 Long 21.770
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7090 Long 21.770 Gierlachow k. Sandomierz est. from maps.google.com 5 Aug 2009

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sandomierz

 • Significance/rola miejsca:

Judging by the toponym (a very rare one in Poland), it is, very likely, a property of the Ciołek-Gierlachowski family - Jardetzky (1992:106,204).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

text text

Input by: tmc, 5 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License