Gdańsk, miasto, Gdańsk, Pomorskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Gdansk, PL.
Lat 54.3500 Long 18.6667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:
 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Danzig - http://www.fallingrain.com/world/PL/82/Gdansk.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Pomorskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 54.3500 Long 18.6667 http://www.fallingrain.com/world/PL/82/Gdansk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Gdansk

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • In 1557 Maciej Chądzyński h. Ciołek was appointed the administrator of "Szafaria" Royal Granary in Gdansk - Wincenciuk (n.d.)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Maciej Chądzyński herbu Ciołek był starostą błońskim i zakroczymskim oraz dzierżawcą starostwa płockiego. Ponadto sprawował urząd podkomorzego drohickiego. W 1557 r. Zygmunt August oddał mu w administrację spichlerz w Gdańsku zwany Szafarią, który następnie został mu przekazany dożywotnio. W 1565 r. Chądzyński pożyczył królowi na potrzeby wojny moskiewskiej 7 tys. florenów. Trzykrotnie posłował na sejmy jako reprezentant stronnictwa egzekucyjnego. W 1567 r. mianowano go szafarzem wojskowym, powierzając mu szafunek żołdu dla wojska.
Dla przeprowadzenia rewizji lustratorzy otrzymali terminację sejmową, na którą się wielokrotnie powoływali, zawierającą spis dokumentów przedłożonych w czasie rewizji na sejmie 1563/64 r." Wincenciuk (n.d.)

Gdansk, Poland Page
Other names: Danzig,Gdańsk
World:Poland:Wojewodztwo Pomorskie
Lat 54.3500 Long 18.6667
http://www.fallingrain.com/world/PL/82/Gdansk.html

Input by: tmc, 26 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License