Garwolin, miasteczko, Garwolin, Mazowieckie woj.,PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Garwolin, PL.
Lat 51.9000 Long 21.6333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Garwolino [1386] - http://www.garwoszlaki.pl/atrakcje

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9000 Long 21.6333 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Garwolin.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Garwolin

 • Map/mapa:[[size 80%]]
 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:109)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1386 - http://www.garwoszlaki.pl/atrakcje

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Pierwsze wzmianki o osadzie Garwolino pochodzą z 1386 r., z czasów kiedy jej właścicielem był chorąży płocki A. Ciołek. W 1423 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie.
http://www.garwoszlaki.pl/atrakcje

Garwolin, Poland Page
Other names: Garvolin
World:Poland
Latitude 51.9000 Longitude 21.6333
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Garwolin.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License