Galluzzo, chapel, k. Firenze, Toscana, IT

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Galluzzo, IT.
Lat 43.7333 Long 11.2167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Monastery/klasztor

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Toscana, Italy (IT)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 43.7333 Long 11.2167 http://www.fallingrain.com/world/IT/0/Galluzzo.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Firenze

 • Significance/rola miejsca:

A place endowed by the Ciołek-Poniatowski family.
In 1841 Eugeniusz Poniatowski, s. of colonel Józef Poniatowski (h. Ciołek) restored the chapel of Holy Mary in Certosa del Galluzzo - Kaluski (2007).

 • Related places/Powiązania:

Mid-19th properties of the Poniatowski family in Firenze.

 • Early date/Wczesna data:

1841

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Galluzzo, Italy Page
World:Italy
Lat 43.7333 Long 11.2167
http://www.fallingrain.com/world/IT/0/Galluzzo.html

"The Certosa del Galluzzo [monastery] is prominently situated on a hillside just south of Florence […]"
http://www.tuscany-charming.it/en/route/certosa-of-galluzzo.asp

Input by: tmc, 6 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License