Fejmany, wieś, k. Malta, Rezeknes Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Fejmany, LV.
Lat 56.2667 Long 27.0500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Feymani - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Feimani.html
Feimanu Muiza - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Feimani.html
Freimani - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Feimani.html
Myza Feymani - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Feimani.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Rezeknes Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.2667 Long 27.0500 - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Feimani.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Malta

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Wiktor z Szadurek Szadurski (XIX w.), s. Franciszka Ksawerego i Franciszki Felkerzamb, wlasciciel dóbr Jasmnyża, Pusza i Fejmany w Inflantach Polskich, w pow. dynaburskim - Bork. Rocz. II 688-691. 2) Bork. Rocz. = Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

• WIKTOR z Szadurek Szadurski (XIX w.), s. Franciszka Ksawerego i Franciszki Felkerzamb, wlasciciel dóbr Jasmnyz*a, Pusza i Fejmany w Inflantach Polskich, w pow. dynaburskim; kawaler orderu S*w. Jerzego; ?. Teresa Mohl h. Trzy krety; dzieci: Leon, Aleksander, Józef, Jadwiga, Zofia.
Z*ródl*o: Bork. Rocz. II 688-691.
2) Bork. Rocz. = Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.

Feimani, Latvia Page
Other names: Feymani, Feimanu Muiza, Freimani, Myza Feymani
World:Latvia:Rezeknes Rajons
Lat 56.2667 Long 27.0500
http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Feimani.html

Input by: tmc, 5 Dec 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License