Dunakla, wieś, k. Ludza, Ludzas Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Approx. Location of Dunakla, LV.
Lat 56.5690 Long 27.7195
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ludzas Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Close to the town of Ludza whose coordinates are Lat 56.5500 Long 27.7167 http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Ludza (Lucyn) - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Szadurski Stanisław. Brat [Mikolaja, syn Fanciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, o rok starszy…], razem z nim był na naukach w Połocku i Wilnie; dziedzic następnie Zwirdzina, Dunakl, Dorotpola i t d., żonaty z Katarzyną Szumowiczówną, na Newlanach, pułkownik gwardyi rosyjskiej, także marszałek powiatowy lucyński, gorliwie spełniający swoje obowiązki. Umarł w r. 1870, zostawiając dwie córki: Maryę Pruszyńską i Stanisławę za Ksawerym Szadurskim (IG 1905:200-201)

 • Related places/Powiązania:

Zwirdzin - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Dorotpol - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Newlany - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Lucyn - the nearby town where Szadurski held offices.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Szadurski Stanisław.
Brat [Mikolaja, syn Fanciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, o rok starszy…], razem z nim był na naukach w Połocku i Wilnie; dziedzic następnie Zwirdzina, Dunakl, Dorotpola i t d., żonaty z Katarzyną Szumowiczówną, na Newlanach, pułkownik gwardyi rosyjskiej, także marszałek powiatowy lucyński, gorliwie spełniający swoje obowiązki. Umarł w r. 1870, zostawiając dwie córki: Maryę Pruszyńską i Stanisławę za Ksawerym Szadurskim (IG 1905:200-201)

Dunakla Lake (adjacent to Ludza Town)
http://balticlakes.com/en/files/download?id=8&v=8&file=invest_plan.pdf

Ludza, Latvia Page
Other names: Ludsen,Lyutsin,Lucyn,Ludze
World:Latvia:Ludzas Rajons
Lat 56.5500 Long 27.7167
http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html

Input by: tmc, 14 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License