Dukszty-Pereświt, wieś, k. Visaginas, XXX woj, LT

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dukszty-Pereswit, LT.
Lat 55.5333 Long 26.3333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Pereświt - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/214
Dukszty - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/214
Dukstas - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Dukstas.html
Dūkštas - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Dukstas.html
Dukshty - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Dukstas.html
Dukshtas - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Dukstas.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Litwa (LT)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 55.5333 Long 26.3333 http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Dukstas.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Visaginas

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciolek-Komorowski family

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

1625 - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/214

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Dukszty - gubernia kowienska, pow. nowoaleksandrowski, k. jeziora o tej samej nazwie.

Dukszty - owned 1573-1813 by Rudomin family.
Druga czesc Duksztow czyli Dukszty (Pereświt) was owned by Steckiewicz family,
In the 1600s it was owned by Ciolek-Komorowski
z ktorych Andrzej roku 1625 prawem darowizny ustepuje synowi swemu Stanislawowi, pisarzowi lit. polowe majetnosci Pereświt.
[more details of the Komorowski family follows]
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/214

Dukstas, Lithuania Page
Other names: Dūkštas,Dukshty,Dukshtas,Dukszty
World:Lithuania
Latitude 55.5333 Longitude 26.3333
http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Dukstas.html

Input by: tmc, 19 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License