Drohiczyn, miasteczko, Drohiczyn, Podlaskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Drohiczyn, PL.
Lat 52.4000 Long 22.6500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Drohiczyn nad Bugiem - http://www.fallingrain.com/world/PL/24/Drohiczyn.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podlaskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.4000 Long 22.6500 http://www.fallingrain.com/world/PL/24/Drohiczyn.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Drohiczyn itself.

 • Significance/rola miejsca:

Office & service/Urzędy i służba:

Ownership/Własność:

 • Drohiczyn - in 1569 a portion of the town was a property of Jan Ciolek-Chadzynski - Kosieradzki (2009b).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Andrzej Ciołek-Kosowski (father of Anna and Stanisław) - in 1464 - "sędzia ziemski drohicki" - Kosieradzki (2009a)

Drohiczyn, Poland Page
Other names: Drohiczyn nad Bugiem
World:Poland
Lat 52.4000 Long 22.6500
http://www.fallingrain.com/world/PL/24/Drohiczyn.html

Input by: tmc, 25 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License