Dorotpol, wieś, k. Pusa, Rezeknes Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dorotpol, LV.
Lat 56.2333 Long 27.2500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Dorotpole - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Dorotpole.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Rezeknes Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.2333 Long 27.2500 - http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Dorotpole.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Pusa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Szadurski Stanisław. Brat [Mikolaja, syn Fanciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, o rok starszy…], razem z nim był na naukach w Połocku i Wilnie; dziedzic następnie Zwirdzina, Dunakl, Dorotpola i t d., żonaty z Katarzyną Szumowiczówną, na Newlanach, pułkownik gwardyi rosyjskiej, także marszałek powiatowy lucyński, gorliwie spełniający swoje obowiązki. Umarł w r. 1870, zostawiając dwie córki: Maryę Pruszyńską i Stanisławę za Ksawerym Szadurskim (IG 1905:200-201)

 • Related places/Powiązania:

Zwirdzin - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Dunakla - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Newlany - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Lucyn - the nearby town where Szadurski held offices.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Szadurski Stanisław.
Brat [Mikolaja, syn Fanciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, o rok starszy…], razem z nim był na naukach w Połocku i Wilnie; dziedzic następnie Zwirdzina, Dunakl, Dorotpola i t d., żonaty z Katarzyną Szumowiczówną, na Newlanach, pułkownik gwardyi rosyjskiej, także marszałek powiatowy lucyński, gorliwie spełniający swoje obowiązki. Umarł w r. 1870, zostawiając dwie córki: Maryę Pruszyńską i Stanisławę za Ksawerym Szadurskim (IG 1905:200-201)

Dorotpole, Latvia Page
World:Latvia:Rezeknes Rajons
Lat 56.2333 Long 27.2500
http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Dorotpole.html
Input by: tmc, 14 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License