Dominów, wieś, k. Lublin, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dominow, PL.
Lat 51.2167 Long 22.8500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2167 Long 22.8500 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Dominow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Lublin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Głuski family

 • Related places/Powiązania:

The nearby villages of Abramowice, and Głusk

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Glusk was founded between Abramowice and Dominów - villages that belonged to Tomasz Kazimierz Głuski of Drzewice of Ciołek crest
http://www.sztetl.org.pl/?a=showCity&action=view&cat_id=3&city_id=300&lang=en_GB

Dominow, Poland Page
Other names: Dominów
World:Poland
Lat 51.2167 Long 22.8500
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Dominow.html

Input by: tmc, 25 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License