Dobrzyniec, wieś, k. Mińsk Maz., Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dobrzyniec, PL.
Lat 52.1167 Long 21.4500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Dobrzyniec - Jardetzky (1992:204)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1167 Long 21.4500 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Dobrzyniec.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Mińsk Mazowiecki

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Dobrzyniecki family - Jardetzky (1992:209)

 • Resident family in 1578: Ciolek - Stankiewicz (2006a)
 • wies: Dobrzyniec, wlasciciel: Dobrzyniecki h. Ciołek - Wittyg and Dziadulewicz (1908)
 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1534 - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/późna data:

1578 - Stankiewicz (2006a)

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Resident family in 1578: Ciołek
Place: Dobrzyniec, Parish: Glinianka
Src: Stankiewicz (2006a)

Dobrzyniecki h. Ciołek (Dobrzyniec z. czerska)
http://www.genealogia.okiem.pl/dobrzeniecki.htm

Dobrzyniec, Poland Page
World:Poland
Latitude 52.1167 Longitude 21.4500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Dobrzyniec.html

Input by: tmc, 5 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License