Dobrów, wieś, k. Staszów, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dobrow, PL.
Lat 50.5500 Long 21.0500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.5500 Long 21.0500 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Dobrow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Staszów

 • Significance/rola miejsca:

Very likely, a property of the Ciołek-Gnoiński family (however, it could be a property of Gnoiński of Grzymała, Łodzia, Trąby, or Warnia coat-of-arms - tmc, Nov 2009)

Wieś jest odnotowana w kronikach Jana Długosza w dokumentach z lat 1470-80. Należała wtedy do rodziny Gnoińskich (Mikołaj Gnoiński) [was he a Ciolek? - tmc, Nov 2009]. Nazwa pochodzi od nazwy osobowej (imienia) „Dobry”. Następne wzmianki pochodzą z dokumentów poborowych z roku 1508 i kościelnych dokumentów z roku 1529. W 1579 roku wieś należała do pana Jana Chyckiego (Chiczski) http://www.tuczepy.pl/asp/start.asp?page=pl_historia&f=f_historia&tytul=Historia

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1480

 • Late date/Późna data:

1529

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Dobrów - Wieś jest odnotowana w kronikach Jana Długosza w dokumentach z lat 1470-80. Należała wtedy do rodziny Gnoińskich (Mikołaj Gnoiński). Nazwa pochodzi od nazwy osobowej (imienia) „Dobry”. Następne wzmianki pochodzą z dokumentów poborowych z roku 1508 i kościelnych dokumentów z roku 1529. W 1579 roku wieś należała do pana Jana Chyckiego (Chiczski)
http://www.tuczepy.pl/asp/start.asp?page=pl_historia&f=f_historia&tytul=Historia

Dobrow, Poland Page
Other names: Dobrów
World:Poland
Lat 50.5500 Long 21.0500 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Dobrow.html

Input by: tmc, 17 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License