Dłużyna, wieś, k. Przemęt, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dluzyna, PL.
Lat 51.9667 Long 16.3833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Dluzyn - Jardetzky (1992:110)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9667 Long 16.3833 http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Dluzyna.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Przemęt

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:110, 111)

 • In 1280s a property of descendants of Tedleu (1155), who was, very likely, a son of Nicolaus de Rufa Ecclesia - Jardetzky (1992:110, 111, 206)
 • Related places/Powiązania:

The nearby village of Charbielin, also a property of descendants of Tedlau. - Jardetzky (1992:110, 111, 206)

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Dluzyna, Poland Page
Other names: Dłużyna
World:Poland
Lat 51.9667 Long 16.3833
http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Dluzyna.html

Near Przemet http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Przemet.html
See Jardetzky (1992:110, 111)

Input by: tmc, 25 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License