Długie Grzymki, wieś, k. Nur, Mazowieckie Woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Dlugie Grzymki, PL.
Lat 52.675 Long 22.2417
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie Woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.675 Long 22.2417 - Estimated from coords of Długie Wszebory & Długie Kamienskie - tmc, 15 Jul 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Nur

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Chadzynski family - Bledzki (2009b).

Dlugie Grzymki (near Nur) - in late 18th c. a property of Władysław Chadzynski (fl. 2nd half of 18th c.) - Bledzki (2009b).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Długie Grzymki is a village in the administrative district of Gmina Ceranów, within Sokołów County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland.
Other villages
Adolfów • Dlugie Grodzieckie • Długie Grzymki • Dlugie Kamienskie • Garnek • Lubiesza • Natolin • Noski • Olszew • Przewóz Nurski • Pustelnik • Radośś • Rytele Suche • Rytele-Olechny • Rytele-Wszołki • Wólka Nadbużna • Wólka Rytelska • Wszebory • Zawady

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License