Dębska Wola, wieś, k. Kielce, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Debska Wola, PL.
Lat 50.7333 Long 20.6000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7333 Long 20.6000 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Debska_Wola.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kielce

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

In 1603 the village paid tithe ("dziesiecina") for the upkeep of the church in Ostroleka-2 - http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

W 1603 uposażeniem kosciola w Ostrołęce "były dziesięciny, prócz folwarku w Ostrołęce, z Dębskiej Woli, z Ostrołęki, Pilicy, która wówczas należała do Wojciecha Ciołka i z Starej Warki."
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185

The most likely candidate for DW is
Debska Wola, Poland Page
Other names: Dębska Wola
World:Poland
Lat 50.7333 Long 20.6000
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Debska_Wola.html

Alternatively, but less probably, it was a place called Wola Debska, N. of Warsaw
Wola Debska, Poland Page
Other names: Wola Dębska
World:Poland
Lat 53.1333 Long 20.5333
http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Wola_Debska.html

Input by: tmc, 21 Jun 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License