Dębniki, wieś, k. Kraków, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Debniki, PL.
Lat 50.0500 Long 19.9167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.0500 Long 19.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Debniki.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kraków

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żelechowski family.
In 19th c. a property of Paweł Żelechowski- http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Józef_Mars

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"[Anotoni Jozef Mars, 1819-1905] pomagał w majątku stryja Antoniego w Malinowicach. Po ślubie i krótkim pobycie w Dębnikach pod Krakowem u Żelechowskich, znalazł zatrudnienie w dobrach Henryka Potockiego w Chrząstowie. […] Antoni Józef Mars z małżeństwa z Franciszką z Żelechowskich, córką Pawła, miał liczne potomstwo" - http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Józef_Mars

Debniki, Poland Page
Other names: Dębniki
World:Poland
Lat 50.0500 Long 19.9167
http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Debniki.html

Input by: tmc, 18 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License