Dębe-2, wieś, k. Małkinia Górna, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Debe, PL.
Lat 52.5833 Long 22.0833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):
 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.5833 Long 22.0833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Debe2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Małkinia Górna

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kosowski family - Kosieradzki (2009a).

 • In 1593 - Guty i Dębe were owned by brothers Krzysztof, Wojciech, Jan, Stanisław i Mateusz Ciołek-Kosowski, sons of Kacper - Kosieradzki (2009a).
 • 2nd half of 17th. c. - Dębe is co-owned by Wojciech, Jakub, Bazyli, Paweł, Stanisław i Władysław Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a).
 • In 1676 - Dębe, Guty i Telaki were owned (and paid poll taxes ["pogłowne"] for) by Władysław Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Debe, Poland Page
Other names: Dębe
World:Poland
Lat 52.5833 Long 22.0833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Debe2.html

Debe Nowe, Poland Page
Other names: Dębe Nowe
Lat 52.5833 Long 22.0833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Debe_Nowe.html

Debe Stare, Poland Page
Other names: Dębe Stare
World:Poland
Lat 52.5833 Long 22.0667
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Debe_Stare.html

Input by: tmc, 27 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License