Dąbrówka, wieś, k. Łódz, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Moderate/średnia (c. 50%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dabrowka, PL.
Lat 51.8500 Long 19.7500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8500 Long 19.7500 http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Dabrowka_Mala.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łódz

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Drzewicki family

In 1471 Nicolaus prepositus in Drzewica (in 1467) sold Dąbrówka to his brothers Jacobus and Felix - Jardetzky (1992:123)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Dabrowka Mala, Poland Page
Other names: Dąbrówka Mała
World:Poland
Lat 51.8500 Long 19.7500
http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Dabrowka_Mala.html

Input by: tmc, 9 Jun 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License