Dąbcze, wieś, k. Leszno, Wielkopolskie woj,. PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Dąbcze, PL.
Lat 51.8333 Long 16.6500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Dabce - Jardetzky (1992:130).

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj,. Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8333 Long 16.6500 http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Dabcze.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Leszno

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciolek family - Jardetzky (1992:130).

Nicolaus de Wrzeszczow, Andreas palatinus Mazoviae's grandson, in 1458 inherited this village from his family - Jardetzky (1992:130)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

[The only place in Poland, which is called Dabcze is the village of:]
Dabcze, Poland Page
Other names: Dąbcze
World:Poland
Lat 51.8333 Long 16.6500
http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Dabcze.html

An alternative place might be a village, which is reasonably close to Wrzeszczow, namely
Deba, Poland Page
Other names: Dęba
World:Poland
Lat 51.4833 Long 20.8667
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Deba.html

Input by: tmc, 6 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License