Czulice, wieś, k. Proszowice, Krakowskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna

Location of Czulice, PL.
Lat 50.1333 Long 20.1833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Czulicze [1403] - Jardetzky (1992:109,203)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Krakowskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.1333 Long 20.1833 http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Czulice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Proszowice

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

The nearby and possibly owned in the 12th c. by Nicolaus de Rufa Ecclesia, the progenitor of the Cioleks villages of Glew, and Glewiec - Jardetzky (1992:90)

 • Early date/wczesna data:

1403 - Jardetzky (1992:109,203)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Czulice, Poland Page
World:Poland
Latitude 50.1333 Longitude 20.1833
http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Czulice.html

Input by: tmc, 21 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License