Czołki Kolonia, wieś, k. Sitaniec, Zamojskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Czolki Kolonia, PL.
Lat 50.7500 Long 23.3167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Czołki Kolonia - http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Kolonja_Czolki.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7500 Long 23.3167 http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Kolonja_Czolki.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Sitaniec

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

the nearby Ciolki-3 village

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołki - Czółki, ws. pow. zamojski, gm. Zamosc, par. Sitaniec.
W 1827 bylo tu 8 dm i 43 mk. Fol. C. od Lublina w. 85, od Zamoscia w. 9, od rz. Wieprza w. 24. Rozleglosc wynosi m. 728. […] [(k. dobr Sitno)]
[Czolki ob. Ciolki, pow. zamojski, gm. Zamosc, par. Sitaniec. […] folw. i wies ktora ma 13 dm, 93 mk, w tem 55 rus., gruntu 104 m. Odl. od Zamoscia 6 w. od gm. 5 w. vol 1, pp. 587]
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

Kolonja Czolki, Poland Page
Other names: Kolonja Czołki
World:Poland
Lat 50.7500 Long 23.3167
http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Kolonja_Czolki.html

Sitaniec, Poland Page
World:Poland
Lat 50.7667 Long 23.2500
http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Sitaniec.html

Input by: tmc, 2 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License