Czerwona Wieś, wieś, k. Leszno, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Czerwona Wieś, XX.
Lat 51.9500 Long 16.7833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Rufa Ecclesia [1120] [lit. Czerwony (ceglany) Kosciół, Red (brick) Church - tmc] - Jardetzky (1992:206)
Rufa Ecclesia [1237] - Wilinski (1952, footnote #30)
Rufum Templum [1282] - Wilinski (1952, footnote #30)
Rufa Ecclesia, dawniej Czerwony kościół, dziś Czerwona wieś - http://www.wbc.poznan.pl/Content/20061/kw_01.html
Czerwona Wieś [place name derived from the colour of the church's brick walls] - Wilinski (1952, footnote #30)
Dwór Czerwona Wieś - http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Czerwona_Wies.html
Czerwonawieś - http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Czerwona_Wies.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9500 Long 16.7833 http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Czerwona_Wies.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Leszno

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:91,206)

A village owned by Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia [active c. 1120], son of Vizo de Vizemburch - Jardetzky (1992:206, 90-91)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia [1120] - Jardetzky (1992:206)
Mentioned in the records in 1237 - Wilinski (1952, footnote #30)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

[okolice Giecza, Krobi, Lubinia i Kotłowa]

"Ceglany romanski kosciół w Czerwonej Wsi wpłynał na ustalenie sie nazwy. W latach 1237 i 1282 osada od budulca swiatyni nazwana jest w zródłach: Rufa Ecclesia lub Rufum Templum."
Wiliński (1952, footnote #30)
Granitowe koscioły wiejskie XII wieku w Wielkopolsce
http://www.giecz.pl/index.php?go=wilinski_1952

Czerwona Wies, Poland Page
Other names: Czerwonawieś, Czerwona Wieś, Dwór Czerwona Wies, Czerwonawies, Dwor Czerwona Wies
World:Poland
Lat 51.9500 Long 16.7833
http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Czerwona_Wies.html

Input by: tmc, 7 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License