Czerwińsk, miasteczko, k. Płock, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Czerwinsk, PL.
Lat 52.4000 Long 20.3000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.4000 Long 20.3000 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Czerwinsk_Nad_Wisla.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Płock

 • Significance/rola miejsca:

A property of Nicolaus [Ciolek] de Rufa Ecclesia [active c. 1120], the 12th. c progenitor of the Ciołek family, son of Vizo de Vizemburch - Jardetzky (1992:109, 90-91).

 • Related places/Powiązania:

The nearby city of Plock, which was also a property of Nicolaus de Rufa Ecclesia.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Czerwinsk Nad Wisla, Poland Page
Other names: Czerwińsk,Czerwinsk,Czerwińsk Nad Wisłą
World:Poland
Lat 52.4000 Long 20.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Czerwinsk_Nad_Wisla.html

Input by: tmc, 6 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License