Czersk, zamek, k. Góra Kalwaria, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Czersk, PL.
Lat 51.9500 Long 21.2333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Castle/zamek; Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Czyrsko [1592] - Grodecki (1592).

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9500 Long 21.2333 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Czersk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Góra Kalwaria

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Czersk, Poland Page
World:Poland
Lat 51.9500 Long 21.2333
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Czersk.html

Input by: tmc, 21 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License