Ciołuchowo, wieś, k. Lipno, Kujawsko-Pomorskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Possible/być może
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Cioluchowo, PL.
Lat 52.9333 Long 19.1667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:
 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Kujawsko-Pomorskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.9333 Long 19.1667 http://www.fallingrain.com/world/PL/68/Cieluchowo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Lipno

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place might have been a property of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane:

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołuchowo, dobra, pow. pipnowski. gm. i par Kikol, skladaja sie z fol. C., wsi Gołuchowo i C. Rozleglosc dobr wynosila w r. 1840 m. 1255. […]
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

Cieluchowo, Poland Page
Other names: Ciełuchowo
World:Poland
Latitude 52.9333 Longitude 19.1667
http://www.fallingrain.com/world/PL/68/Cieluchowo.html

Kikol, Poland Page
Other names: Kikół
World:Poland
Latitude 52.9000 Longitude 19.1167
http://www.fallingrain.com/world/PL/68/Kikol.html

Input by: tmc, 29 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License