Ciółkowo Małe & Rządowe (Duże), 2 wsie, k. Pułtusk, Mazowieckie, woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ciolkowo Male & Porzadowe, PL.
Lat 52.7333333 Long 21.25
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Villages/wsie

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 52.7333333 long 21.25 http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Ciolkowo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Pułtusk

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołkowo, Poland
Lat: 52.7333333
Long: 21.25
est. current popul. 5,699
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Ciolkowo.html

Ciołkowo Duże, Poland
Lat: 52.7333333
Long: 21.2333333
est. current popul. 5,740
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Ciolkowo_Duze.html

Ciołkowo Małe, Poland
Lat: 52.7333333
Long: 21.2333333
est. current popul. 5,740
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Ciolkowo_Male.html
Input by: tmc, 18 Mar 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License