Ciołkowo-2, wieś, k. Płock, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ciolkowo-2, PL.
Lat 52.6 Long 19.9
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 52.6 long 19.9 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Ciolkowo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Płock

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jaszczolt (2006).

 • In 1247 a property of brothers Petrus and Pribislaus Ciołek, s. of Bozen (Bozdech) - Jardetzky (1992:112,206)
 • In 1417 a property of Marcin Ciołek [the founder the future Ciołek-Kosowski clan] - Jaszczołt (2006).
 • In 1542 a property of the Ciołek-Woźnicki family - Jardetzky (1992:106).
 • In 1579 a property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:113).
 • Related places/powiązania:

The nearby Ciołkówko village, a property of the Ciołek family.
The nearby Woźniki village, a property of the Ciołek-Woźnicki family.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"[W 1417 w]ieœś Kosów została nadana przez [Litewskiego Wielkiego] księcia Witolda rycerzowi Marcinowi z Ciołkowa [h. Ciołek] w ziemi płockiej (dzisiaj Ciołkówko 12 km na północny wschód od Płocka), starosœcie pułtuskiemu… […] w 1437 r. Marcin z Kosowa wystąpił razem z Janem z Ciołkowa w sądzie zakroczymskim." - Jaszczołt (2006).

Ciołkowo-2, Poland
Lat: 52.6 Long: 19.9
est. current popul. 9,401
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Ciolkowo.html
Input by: tmc, 18 Mar 2009

Ciołkowo - ws i fol. pow. płocki, gm. Rogozino, par Woźniki, przy szosie z Płocka do Płonska idacej. Wies C. liczy 177 mk, 45 osad włosc. 16 dm. Fol. C. 13 mk. R. 1827 C. i Ciołkowko mialy razem 18 dm., 135 mk. Fol-C. od Płocka w.16, od Kutna w. 56, nabyty w r. 1868 za rs. 31,735; rozl. wynosi m.78 […]
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)
Input by: tmc, 2 Apr 2009
end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License