Ciołkówko, wieś, k. Płock, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ciolkowko, PL.
Lat 52.6166667 Long 19.8833333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ciołkówko - http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Ciolkowko.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie województwo, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 52.6166667 long 19.8833333 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Ciolkowko.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Płock

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family. - Jaszczolt (2006).

 • In 1417 a property of Marcin Ciołek [the founder of the future Ciołek-Kosowski clan] - Jaszczołt (2006).
 • In 1578 a resident of Ciołkowko is called Biczek Nicolaus [Byczek i.e. Ciołek Nicolaus?] (see also Biczek Andreas [Byczek i.e. Ciołek Andreas?], a resident of the nearby Woźniki) - Stankiewicz (2006c).
 • Related places/powiązania:

The nearby Ciołkowo-2 village, a property of the Ciołek family.
The nearby Woźniki village, a property of the Ciołek-Woźnicki family.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"[W 1417 w]ieœś Kosów została nadana przez [Litewskiego Wielkiego] księcia Witolda rycerzowi Marcinowi z Ciołkowa [h. Ciołek] w ziemi płockiej (dzisiaj Ciołkówko 12 km na północny wschód od Płocka), staroœcie pułtuskiemu… […] w 1437 r. Marcin z Kosowa wystąpił razem z Janem z Ciołkowa w sądzie zakroczymskim." - Jaszczołt (2006).

Ciołkówko Poland
Lat: 52.6166667 Long: 19.8833333
est. current popul. 9,401
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Ciolkowko.html
Input by: tmc, 18 Mar 2009

Ciołkowko - ws. i fol. pow. plocki, gm. Rogozino, par. Woźniki, przy szosie z Płocka do Płonska wiodacej, liczą 168 mk., 14 dm. Fol. c. od Płocka w.14, od Bielska w. 6, od Kutna w. 56. Nabyty w r. 1867 z rs. 28,035; rozleglosc wynosci m. 596 […]
Wies C. osad 18, gruntu m. 38. Por. Ciołkowo
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)
Input by: tmc, 2 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License