Ciołki Kolonia, wieś, k. Książ Wielk., Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Ciolki Kolonia, PL.
Lat 52.1167 Long 17.3167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ciołki Kolonia - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Roughly, using Sulecin coords: Lat 52.1167 Long 17.3167 http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Sulecin.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Książ Wielkopolski

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołki, kolonia, pow. sredzki, ob. Sulencin
[Tom_XI/569 Sulanczino, Sulenczyno, Sulięczono - urz. Sulencin. ws i dwor, pow. sredzki, na praw. brzegu Warty, o 8 klm na zach-poln. od Nowego miasta i tylez na poln-wschod od Ksiaza. […] par. Solec, poczta i st. dr. zel na Holendrach Sulęcinskich. Od 1392 pisali sie z S. Sulęccy. […] miedzy 1578 i 1620 r. nalezal S. do Kaczkowskich. […] [nieopodal Ciołki] (3 dm. i 38 mk).]
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

Sulecin, Poland Page
Other names: Sulęcin
World:Poland
Lat 52.1167 Long 17.3167
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Sulecin.html

Solec, Poland Page
Other names: Solez
World:Poland
Latitude 52.1167 Longitude 17.3333
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Solec.html

Ksiaz, Poland Page
Other names: Książ
World:Poland
Lat 52.0667 Long 17.2500
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Ksiaz.html

Input by: tmc, 2 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License