Ciołki-2, folwark, k. Horodło, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ciolki-2, PL.
Lat 50.86470 Long 23.9725
an estimate by tmciolek

 • Type/typ:

Farm/folwark

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Exactly Lat 50.86470 Long 23.9725 - Coords calculated 5 Apr 09 by tmc, from Google Maps.

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Horodło

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołki - fol., pw. hrubieszowski, gm. i par. Horodło.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

Horodło, Poland Page
Latitude 50.8833 Longitude 24.0333
http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Horodlo.html

Diecezja Zamojsko-Tomaszowska - wg. miejscowosci
Miejscowosc: Ciol*ki Parafia: Szpikol*osy Dekanat Hrubieszów Pól*noc
http://www.genpol.com/Poradnik-GenPol-art149.html

Input by: tmc, 24 Mar 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License